سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته آزادی پرند – گروه مهندسی کامپیوتردانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
کارو لوکس – دانشکده فنی دانشگاه تهران
نصراله مقدم چرکری – گروه مهندسی کامپیوت ردانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله روشی برای پیدا کردن یک ترتیب اولویت ، حاصل از همجوشی ترتیب های اولویت انتخاب شده توسط مجموعه ای از عاملها بیان شده است. در روش مورد نظر نیاز به یک مقیاس مشترک (زبانی ، عددی ، ترتیبی) که عامل های محاوره کننده مورد استفاده قرار دهند وجود ندارد. تنها چیزی که مورد نیاز است اینستکه عاملها یک شبه ترتیب به روی مجموعه امکان انتخاب داشته باشند. در این روش کمترین اطلاعات ممکن از عاملها دریافت می شود. همچنین در عمل همجوشی عاملها می توانند دارای درجات متفاوتی از اهمیت باشند