سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا وجودی مهربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محسن ارونقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – زلزله

چکیده:

امروزه واضح است که سازه ها باید در مقابله با زلزله های قوی از میزان حداقلی از پارامترهای لرزه ای برخوردار باشند، در غیر این صورت در خطر فروریزی قرار خواهند گرفت . به طور معمول کنترل و بدست آوردن پارامترهای لرزه ای نظیر ضریب شکل پذیری، ضریب تقلیل ناشی از شکل پذیری ، ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت ، ضریب افزایش جابجائی و … به طور دقیق از طریق آنالیز غیر خطی امکان پذیر است . از آنجا که لازمه استفاده از این روشها شناخت کافی از رفتار غیر خطی مصالح و سازه ها است که برای پاره ای از مهندسین مقدور نیست . در ا ین مقاله سعی شده است با پیشنهاد روابطی که از طریق آنالیزهای غیر خطی بدست آمده و همچنین پارامترهای مهم خطی سازه ها نظیر پریود طبیعی سازه و جابجائی و دوران ماکزیمم سازه بتوان مقادیر پارامترهای لرزه ای را با تقریب قابل قبولی بدست آورد . امکان بازنگری طراحی ساز ه هائی که پارامترهای لرزه ای آنها از دقت کافی برخوردار نیستند حاصل استفاده از روش ارائه شده می باشد. بدیهی است اینگونه کنترل پارامترهای لرزه ای قابلیت اعتماد سازه ها را در برابر زلزله های قوی افزایش می دهد.