سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مصطفی رضوی – رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

زراعت یکی از زیربخش های محوری بخش کشاورزی به شمار می رود که با توجه به بستری که برای تولید محصولات استراتژیک جهت رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی و نیز اشتغال و تأمین معیشت خانوارهای روستایی و … فراهم می کند، از اهمیت اساسی در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی برخوردار است. این زیربخش از ظرفیت ها، پتانسیل ها و مزیت های نسبی قابل ملاحظه ای برای تحقق کشاورزی پایدار و دستیابی به اهداف ملی در بخش کشاورزی برخوردار است . در کنار اهمیت و ضرورت برشمرده شده، زیربخش زراعت و اصلاح نباتات با یکسری چالش ها، مسایل و مشکلات مبتلابه است که از آن جمله می توان به چالش های مرتبط با زراعت پایدار، تحول و تطور فزاینده دانش و فناوری قابل کاربست در این زیربخش در راستای پیشبرد توسعه علمی و دانایی محور، اشتغالزایی برای جمعیت روستایی و نیز دانش آموختگان دانشگاهی این رش ته، تحول سیاست های دولت، نوسانات بازار ، بحران های طبیعی و غیره اشاره نمود . گذر از چالش های برشمرده شده برای توسعه پایدار زیربخش زراعت و بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های این زیربخش نیازمند اتخاذ سازوکارها و راهبردهای مناسب است . چنانچه پیشتر اشاره شد، کارآفر ینی بسان یک جریان راهبردی می تواند در پیشبرد توسعه پایدار بخش کشاورزی و زیربخش های زراعت و اصلاح نباتات بکار آید . در این مقاله، تلاش شده است تا مؤلفه های توسعه کارآفرینی در زیربخش زراعت و اصلاح نباتات و ملزومات و سازوکارهای پیشبرنده تشریح و تبیین شود.