سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمد ابوالقاسم زاده –
هادی ثمره صلواتی پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا
یونس علیزاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایر
حمید ثمره صلواتی پور – دانشجوی کارشناسی، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرم

چکیده:
فولادهای مرتبهای زمینهای برای دستیابی به بالاترین قابلیت استفاده از کامپوزیتهای شامل فازهای ترد مارتنزیت و باینیت فراهم کرده- اند. این فازها در حین پروسه تولید، در سطح مشترک فولاد سادهکربنی و ضد زنگ آستنیتی با یک تغییر تدریجی استحکام بوجود میآیند. در این مقاله، اثر فاصله ترک از موقعیت فاز میانی در فولادهای مرتبهای بر انرژیضربه چارپی در حالت توقفگر ترک باشد، مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش این فاصله، انرژی جذب شده توسط ناحیه پلاستیک جلوی ترک افزایش مییابد و در نتیجه انرژیضربه افزایش مییابد. با ارتباط دادن انرژیضربه چارپی کامپوزیت به اندازه ناحیه پلاستیک جلوی ترک، یک مدل تحلیلی برای پیشبینی انرژیضربه بر حسب فاصله نوک ترک از فاز میانی بدست آمد. مقادیر انرژیضربه پیشبینی شده توسط مدل در توافق خوبی با نتایج تجربی ارائه شده در مقالات میباشند