سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ارجمندی بهزاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک امور مهندسی و ت
حمید خرسند –
سید حسین ساداتی –
حسن عبدوس –

چکیده:

در موتورهای احتراق داخلی به علت وجود دمای بالا در محفظه احتراق سطح پیستون بای دبسیار سخت و مقاوم بهسایش باشد از این رو و برای افزایش خواص سایشی از پوشش های Mo استفاده میشود و درصد سایش این پوشش را باید همواره محاسبه کرده و داشته باشیم . ما برای رسیدن به این هدف از ابزار Feed Forward NeuralNetwork (FFNN) با الگوریتم آموزش Back Propagation(BP) استفاده کرده ایم تا بتوانیم میزان سایش راباتوجه به عواملی نظیربارگذاری،محیط و مدت زمان کارکرد ، تعیین کنیم . مقایسه بین نتایج پیش بینی شده و نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی وقت گیر و پر هزینه دیگران دلالت بر این امر دارد که بین این دو تطابق خوبی با دقت بالا وجوددارد . بنابراین از این شبکه آموزش داده شده میتوان برای تعیین میزان سایش( بدون نیاز به انجام آزمایش) این نوع پوششها و پوششهای دیگر استفاده کرد .