سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی مسعودی نژاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجویان کارشناسی کنترل
ادهم بیکی خشک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجویان کارشناسی کنترل

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی تواناییهای شبکهی عصبی چندجملهای (PNN) در تخمین سهام شرکت ایرانخودرو به عنوان نمونه است، دلیل انتخاب این شرکت ، اهمیت بالای سهام آن در بازار بورس و تغییرات زیاد سهم آن بر اساس شرایط بازار می باشد، چرا که در صورت یافتن نتیج های مناسب برای این نمونه، م یتوان توانایی شبکه را به بازار بورس نیز تعمیم داد. در بررسیهای انجام شده دریافتیم که گسترهی دادههای مورد پردازش، شکل پراکندگی آنها و معیار تغییر این پراکندگی در قدرت تخمین شبکه بسیار موثر است.