سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مشایخی – استادیار دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شکست در مسیر یک خط لوله خسارات جبرانناپذیری را به دنبال دارد . از این رو، بررسی شکست احتمالی در یک خط لوله اجتنابناپذیر است . در این تحقیق، احتمال شکست در خط لوله ناشی از عبور مسیرخط لوله در یک سطح ناهموار مورد بررسی قرار میگیرد . در این مقاله، به روش اجزای محدود سه بعدی و به کمک مدل گرسون – تورگارد فرآیند شکست نرم در یک مدل ساده شده از یک خط لوله شبیه – سازی می گردد . بیشبینی محل شکست و مقدار بار اعمال شده برای بروز شکست در نمونه مدلسازی شده، از نتایج این شبیهسازی است . از دیگر نتایج این شبیهسازی میتوان به محاسبه حداکثر حد مجاز فراز و نشیب مسیر خط لوله اشاره نمود .