سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین زارعان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز
فواد آقامیری – دکترای مهندسی شیمی، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
احمد سلطانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی پورعلمداری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این پژوهش از مدل Eyring به منظور پیشبینی ویسکوزیته برشهای نفتی استفاده گردیده مبنای این مدل بر خلاف سایر مدل های معمول تئوریک میباشد. در این مدل از چهار سیال مرجع برای صحت بیشتر نتایج استفاده شده است که عبارتند از ۶ C14، C10 ، C و C20که نتایج حاصله رضایت بخش می باشد. نتایج حاصله با یکسری اطلاعات تجربی مقایسه و با اعمال ضرایب تصحیح مناسب روی مدلمذکور خطاهای حاصله کاهش گردید و به این ترتیب مدل اصلاح شده ای برای پی شبینی بهتری از ویسکوزیته برای سیالات نفتی ارایه گردید، ضرایب تصحیح به کار رفته در مدل مذکور تابع چندجمله ای توانی از نقطه جوش سیال و دمای کاری دارند.