سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر شجاعی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند
فرهنگ عباسی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

تراورسهای کامپوزیتی در دو دهه اخیر از توسعه چشمگیری در صنعت ریلی برخوردار بوده و این روند در حال گسترش می باشد . در این مقا له انواع تراورسهای کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته و یک دسته بندی کلی بر اساس ترکیب نهایی آنها ارائه گردیده است . بر اساس این طبقه بندی تراورسهای کامپوزیتی به دو دسته تراورسهای تمام کامپوزیت وتراوسهای اصلاح شده با مواد کامپوزیت یا پلیمر تقسیم شده اند . در ا ین مقاله انواع تراورسهای تمام کامپوزیت از نقطه نظر کارایی و هزینه تمام شده مورد ارزیابی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می شوند . نتایج این بررسی نشان می دهد که تراورسهای کامپوزیت اگرچه قیمت اولیه بالاتری نسبت به تراورسهای موجود اعم از تراورسهای چوبی و بتنی دارند، اما به جهت خواص و ویژگیهای بسیار خوبشان جایگزین بسیار ایده الی برای تراورسهای موجود بخصوص در برخی محلهای ریلی از قبیل تونلها، پلها، سوزنها و قوسها می باشند