سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا صاحب نسق –

چکیده:

شبیه سازی عددی پدیده ها در تمام رشته های علوم و مهندسی از نظر دست یابی آسان به نتایج حاصل از اعمال پارامترهای متغییر در پدیده و کاهش هزینه های بسیار زیاد که در مدل های فیزیکی و یا اندازه گیری هیا میدانی صرف می گردد. بسیار مهم بوده و در قرن بیست و یکم نظر محققان را به خود معطوف نموده است. در علم مهندسی محیط زیست نیز شبیه سازی عددی نحوه پخش آلاینده های هوا روز به روز ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. این نوع شبیه سازی از دو دیدگاه لاگرانژی و اویلری در مهندسی محیط زیست انجام شده است. در نواحی ساحلی نحوه پخش آلاینده های هوا به دلیل تاثیر شرایط آب و هوایی و اثر نسیم محلی ناشی از تغییرات درجه حرارت دریا و خشکی در طی شبانه روز تابع پارامترهای ویژه مختص این نواحی است. پس از پیشرفت هایی که در علم کامپ=یوتر و دینامیک سیالت محاسباتی به خصوص در دهه آخر قرن بیستم به وجود آمد با استفاده از دستاوردهای آن پیشرفت های قابل توجهی نیز در شبیه سازی عددی پخش آلاینده های هوا در نواحی ساحلی بوجود آمده است. در این مقاله انواع مدلهای عددی و پیشرفت های انجام شده در شبیه سازی عددی پخشآلاینده های هوا در مناطق ساحلی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه های لاگرانژی و اویلری در شبیه سازی مقایسه و نقاط ضعف و قوت آنها بیان شده است.