سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا رازانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

بافت قدیم شهرهای ایران معمولاً از ساختمانهای خشتی و بنایی غیر م سلح ساخته شده است و شامل ساختمانهای میراث فرهنگی و ساختمانهای معمولی ارزان قیمت می باشد. بعلت عدم وجود خی ابان و راه دسترسی مناسب و وجود کوچه ها و دالانهای تنگ و پیج در پیج و ساختمانهای چسبیده بیکدیگر و سایر علل فنی از قبیل صعوبت یا عدم امکان بردن وسایل ساختمانی از قبیل وسائل حفاری ؛ لودر و کامیونهای عریض و نظائر آن بداخل کوچه ها و به محل ساختمانها استفاده از روشهای مدرن و سریع و ارزان قیمت اجرای عملیات مقاوم سازی بسیار مشکل است . مصالح و ابزارهای ساختمانی اغلب توسط گاریهای دستی یا افراد میتوانند به محل کار حمل شو ند که هزینه و مشکلات فنی زیادی برای تقویت و بازسازی و ترمیم این گونه ساختمانها بوجود میورند لزوم حفظ اصالت و فرم بافت قدیم شهرها وساختمانهای موجود در آنها نیز بازسازی و جدید سازی ساختمانها را طبق ضوابط آئین نامه های اخیر زلزله و بصورت اس کلتی غیرقابل قبول میکنند . از طرف دیگر مشکلات زیادی از لحاظ اقتصادی و مالی در مقابل احیاء بافت های قدیم و بازسازی و مقاوم سازی ساختمانهای موجود در آنها وجود دارد