سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

همایون مدنی شاهرودی – معاون آموزش، پژوهش و توسعه سازمان بازیافت تهران
جواد نصیری – مدیر دفتر انرژی زیست توده سانا

چکیده:

قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرائی آن، ایجاد سازمان مدیریت پسماند را پیش بینی نموده است . در این راستا معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت ماموریت یافت تا تدوین استراتژی و برنامه ریزی جهت پیاده سازی آن را انجام تدوین استراتژی برای سازمان مدیریت » دهد. مقاله حاضر حاوی خلاصه ای از فعالیتهای صورت گرفته و یافته های میباشد. از مهمترین مواردی که در تدوین استراتژی مد نظر بوده است می توان به مطالعه استراتژی – « پسماند شهر تهران ها، برنامه ها و سیر تاریخی مدیریت پسماندهای جامد شهری در کشورهای مختلف بویژه پیشرو در امر مدیریت پسماندهای جامد شهری و بومی سازی برخی استراتژی ها و راهکارها اشاره نمود . امروزه در دنیا بحث مدیریت پسماند بعنوان یک سرمایه گذاری تلقی می شود و نه هزینه و در این راستا برای آن شخصیت حقوقی مستقلی قائل هستند تا فعالیتهای آن تحتالشعاع سایر فعالیتهای شهری قرار نگیرد.