سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین موسوی – موسسه بنیاد توسعه فردا
مهدی کنعانی – موسسه بنیاد توسعه فردا
کاوه اسدزمانه – موسسه بنیاد توسعه فردا

چکیده:

این مقاله برآن است تا ارتباط مؤثری میان مفاهیم کارافرینی، طرحهای فناورانه، کسب و کارهای کوچک و صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در قالب یک الگوی ساده کاربردی به نمایش بگذارد . در این راستا فرآین د تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای کیفی طرحهای فناورانه را با دستورالعمل ساده ای مورد ارزیابی قرار داده، شرایط تصمیم گیری را برای مدیریت سازمان سرمایه گذار در هریک از مراحل وروی طرحها، انتخاب و گزینش طرحها و در نهایت تدوین استراتژیها ی خروج فراهم می اورد . قابل ذکر اینکه مشابه این فرایند در حال حاضر در یکی از مؤسسات سرمایه گذار در طرحهای فناورانه اجرا می گردد .