سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک فرهنگی – گروه برق و کامپبوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران
شاهرخ فرهنگی – گروه برق و کامپبوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران
مجید صنایع پسند – گروه برق و کامپبوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران

چکیده:

استفاده از انرژی فتوولتاییک در جهان، با نرخ قابل توجهی رو به افزایش است . مطالعه چشم اندازهای صنعت فتوولتاییک بر تداوم و تسریع نرخ توسعه این صنعت دلالت دارد . قسمت اعظم انرژی فتوولتاییک به صورت سیستم های متصل به شبکه مورد استفاده قرار میگیرد . سیستم های متصل به شبکه فتوولتاییک در کنار سایر منابع تولید پراکنده به منزله نیروگاههای کوچک، انرژی الکتریکی را به شبکه نیرو تزریق میکنند . ورود این منابع به شبکه برق مسایل تازهای را مطرح مینماید . حفظ پایداری شبکه و ارایه کیفیت توان مطلوب در صورت افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده نیازمند تبعیت از استانداردهای جدیدی است که در این زمینه تدوین شده باشند . در این مقاله با تاکید بر ضرورت تدوین استاندارد برای سیستم های متصل به شبکه فتوولتاییک، مسایل خاص پردازشگرهای توان متصل به شبکه فتوولتاییک مورد بررسی قرار گرفته و استانداردی مقدماتی در این زمینه پیشنهاد می گردد .