سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیروس احمدی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف – مدیر واحد R&D گروه کارخان
علی نصیریان – دانشجوی دوره آزاد دکتری صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – قائم مقام مدی

چکیده:

در کشورهاى در حال توسعه همزمان با رشد اقتصادى پیشب ینى هاى لازم را جهت توسعه ى حمل و نقل جادها ى( از جمله مدیریت سرویس و نگهدارى جاده ها)، برنامه ریزى و انجام دادها ند، ولى در کشور ما این دو پارامتر هیچگاه همگام جلو نرفته است. سرویس و نگهدارى جاده ها علم مشخص و مدونی نیست و به لحاظ عملیاتی که قابل انجام است، مىت وان روش های بی شماری را برشمرد. در نتیجه مىت وان با استفاده از متدولوژى ارزش، راه حل مناسبى را انتخاب کرد. شرکت آسفالت نمونه با تشکیل گروه مهندسى ارزش،سعى در ارائه ى راه حل هاى خلاقانه جهت انواع روش هاى سرویس و نگهدارى راه نموده است. با استفاده از برنامه ى کار مهندسى ارزش نشان داده مى شود که ترمیم و نگهدارى به روش بازیافت سرد در شرایطى که سرعت اضمحلال روسازى زیاد باشد، از لحاظ مختلف برتری داشته است در مجموع روشهای سیستم مدیریت روسازی راه PMS، جزو روش هاى انتخابى بر مبناى هزینه هاى چرخه ى عمر است. به صورت گزینه ى مطالعاتى، به اجراى بهسازى و روکش آسفالت محور قوچان- چناران، از روش پى گیرى پیشنهاد تغییر در طرح ها از طریق مهندسی ارزش (VECP) اشاره میشود.