سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

چکیده:

امروزه مبدلهای حرارتی کاربرد وسیعی در صنایع غایی، دارویی و شیمیایی داشته و سیالات مورد استفاده در فرایندهای گرمایشی و سرمایشی موجود در صنایع مذکور، از نوع غیر نیوتنی بوده بطوریکه رفتار رئولوژیکی پیچیده ای را از خود نشان می دهد. در این مقاله، ما یک سیال غیر نیوتنی دارای تنش تسلیم اولیه را داخل لوله در رژیم پایا تخت سرمایش قرار داده و با تغییر پارامترهای حرارتی و رئولوژیکی سیال، می خواهیم تغییرات عددناسلت را بصورت یک رابطه همبستگی (Correlation) در یک محدوده معین از کار محاسباتی و آزمایشگاهی ارائه نماییم و البته رابطه پیشنهادی با نتایج تجربی که توسط مولف و دیگر محققین استخراج شده است مقایسه نموده و نشان می دهیم که رابطه پیشنهادی برای عدد ناسلت بدرستی در بر گیرنده اثرات کلیه پارامترهای حرارتی و رئولوژیک سیال غیر نیوتنی مورد مطالعه می باشد.