سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کرم کامیار – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – شرکت متانیر – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

این مقاله عیوبی را که در رابطه با ترانسفورماتور های قدرت در شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای تهران در سال های اخیر رخ داده را ارائه و دسته بندی کرده، و آن را با دسته بندی هایی که از ترانسفورماتور معیوب در سطح جهانی انجام گرفته، مقایسه کرده است . این عیوب ناشی از عوامل متعددی می باشند . در مورد این عوامل بحث شده و نهایاً راهکار هایی پیشنهاد شده است که براساس آنها می توان حوادث در ترانسفورماتور های قدرت را به حداقل رساند .