سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرم کامیار – شرکت مشانیر
گئورک قره پتیان – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

این مقاله به بررسی عیوب ترانسفورماتورها درشبکه های توزیع برق های منطقه ای ایران پرداخته ،و عیوب ترانسفورماتورهای توزیع معیوب شده در چند کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور را دسته بندی کرده،وآن ها راباآماری ازترانسفورماتورهای معیوب شده درشبکه های توزیع مقایسه نموده، سپس عواملی را که باعث وقوع اینگونه حوادث شده را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و در نهایت راهکارهای مناسب را جهت کاهش حوادث مشابه در شبکه های توزیع برق های منطقه ای ایران پیشنهاد داده است