سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاد امیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ایران، شرکت متن، ت
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ایران
ساعد راعی – معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر، وزارت نیرو، تهران ایران
مجید فرمند – معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر، وزارت نیرو، تهران ایران

چکیده:

در برنامهریزی سیستم انتقال احداث خطوط جدید بسیار پرهزینه و زمانبر است . پس اگر بتوان نصب خطوط را به تاخیر انداخت و یا از احداث خطوط جلوگیری کرد، میتوان درهزینه و زمان صرفهجویی کرد . در این مقاله ایدهای جدید برای استفاده از ترانسفورماتور فیزشیفترPST به جای احداث خط ارائه شده است و این ایده از نقطه نظرات فنی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است . روش مورد استفاده برای جایابی PST ، روش جایابی مستقیم است . در این تحقیق شبکه سراسری برق ایران با در نظر گرفتن کلیه طرحهای موجود و مصوب برای سال ۱۳۹۰ مبنای مطالعه قرار گرفته است .