سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن ریحانی منفرد – شرکت قدس نیرو
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله سعی در ارائه روشی غیر مخرب جهت تشخیص و تعیین محل اتصال دور به دور در سیم پیچ ترانسفورماتورها را دارد . در این راستا مقایسه ای بین روشهای موجود انجام شده و اس تفاده از مدل مشروح ) ) Detailed سیم پیچ ترانسفورماتور مناسب تشخیص داده شده است .
ابتدا اثر اتصال کوتاه دور به دور بر روی زوج دیسکهای سیم پیچ ترانسفورماتور بررسی شده و سپس از روی نتایج بدست آمده اثر اتصال کوتاه دور به دور بر روی کل سیم پیچ نیز بررسی می گردد . بعد از این مقدمه مدل مشروح زوج دیسک و سپس مدل مشروح سیم پیچ معرفی شده و سپس روش تعیین پارامترهای آن و اثر اتصال کوتاه دور به دور بر روی آن ارائه می گردد . مشخص شده است که اتصال کوتاه دور به دور در سیم پیچ ترانسفورماتورها باعث کاهش شدید دامنه امپدانس بزرگت رین تشدید در حوزه کیلوهرتز و همچنین باعث جابه جایی فرکانس تشدید به سمت فرکانس های بالاتر می گردد . نهایتا " با توجه به نتایج بدست آمده روشی جهت تشخیص و تعیین محل اتصال دور به دور در سیم پیچ ترانسفورماتورها پیشنهاد شده است .