سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس باغبانبان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دامنه های سدهای خاکی و پاره سنگی در معرض فرسایش حاصل از آب ، باد و طوفانهای سیل زا امواج و سایر عوامل طبیعی قرار دارند. بنابراین نیاز به حفاظت دارند. نوع لایه محافظ تابع نوع مصالح در دسترس و اقتصاد است. جهت ارزیابی و دوام پذیری سنگهای ریپ رپ برای استفاده در لایه محافظ مطالعات و اندازه گیری صحرایی و آزمایشگاهی زیادی لازم است. به همین منظور بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی بر روی سنگهای معدن گلمان و بستر رودخانه زندان جهت ارزیابی و دوام پذیری سنگهای منطقه برای استفاده در لایه محافظ سدهای شمیل و نیان انجام گردید. بررسی های آزمایشگاهی که بر روی این سنگها انجام شد شامل: تعیین خصوصیات فیزیکی، مقاومت مکانیکی، واکنش شیمیایی و کانی شناسی سنگها و نیز آزمایشهای دوام پذیری و سلامت سنگ در برابر سولفاتهای سدیم و منیزیم می باشد. هدف از انجام این آزمایشات مشخص کردن خصوصیات ژئوتکنیکی و دوام پذیری سنگهای منطقه بوده تا براین اساس بتوان سنگ مناسبی را برای محافظت از دامنه های سد پیشنهاد داد. همچنین بر اساس مطالعات صحرایی وآزمایشگاهی انجام شده یک روش امتیاز دهی برای طبقه بندی سنگهای محافط در دامنه سدهای خاکی پیشنهاد شده است.