سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل اکبری مقدم – فوق لیسانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر- هماهنگ کننده مدیریت کیفیت پروژه د
علاالدین میرفخرایی – مدیر کیفیت شرکت EIED
سعیده غیاثی – هماهنگ کننده مدیریت کیفیت پروژه در شرکت EIED

چکیده:

امروزه یکی از مشکلات و چالشهای شرکتهای دارای سیستمهای مدیریت کیفیت اثر بخشی مطلوب این سیستمها و نیز ایجاد بهبود کافی در سازمان می باشد.
این مشکل در کشور ما با توجه به فراگیر شدن پیاده سازی این سیستمها، به صورت محسوسی قابل لمس می باشد. در شرکتهای تولیدی و با محصول مشخص، تعیین فرایندها و تعیین محصول شرکت امری معمول و میسر می باشد در حالی که در شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات و مشاوره فعالیت می کنند این امر به سادگی قابل درک نمی باشد. شرکتهای مهندسی و ساخت فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز از این مسئله مستثنی نبوده و حتی این مشکل جدی تر می باشد. بنابراین ارائه یک روش علمی و عملی جهت پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریت کیفیت مسئله ای مهم بوده و بسیاری از شرکتها با آن درگیر می باشند.
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) نیز به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین پیشرو در پیاده سازی و استقرار سیستمهای کیفیت، با توجه به نوع فعالیت (مهندسی و ساخت) تلاش بسیار نموده است که بتواند از سیستم مورد استفاده حداکثر اثر بخشی را کسبنماید.
در این مقاله سعی شده است که تجربه عملی کسب شده در تعیین درست معیارهای پایش و اندازه گیری فرایندها و ارزیابی عملکرد و استفاده از نتایج اندازه گیری آنها در جهت تعریف درست اهداف و پروژه های کیفی و نهایتا در راستای دستیابی به انتظارات و تعاملات سازمان به صورت دقیق تشریح گردد.