سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آرش قشمی –

چکیده:

یکی از شاکله های ناگزیر در توسعه، فناوری اطلاعات است. امروزه دیگر نمی توان فناوری اطلاعات را از مجموعه برنامه ریزی ها و توسعه سازمانی جدا کرد، از طرفی فناوری اطلاعات هم با پیشرفت روز به روز خود راهکارهایی را برای برنامه ریزی و اجرای هر چه اقتصادی تر و قدرتمندتر فعالیت های روزمره سازمانها را ارائه می کنند. این مقاله برآن است تا با معرفی ساختار موردنیاز، الزامات و نحوه تفکر طرح کلان و نحوه استفاده و اجرای آنها را در طراحی اولیه سازمان مبتنی برفناوری اطلاعات، بیان کند. سازمان های مبتنی برفناوری اطلاعات، سازمانهایی هستند که نه فقط برپایه استفاده از راه حل های فناوری اطلاعات بنا شده اند بلکه اصولاً دارای طرح ریزی راهبردی بوده و قبل از استفاده از هر کدام یک از راه حل های فن آوری اطلاعات، برپایه فناوری اطلاعات معماری شده اند. سازمان های معماری شده بر پایه اصول فناوری اطلاعات، سازمان های پیشرویی هستند که با پیش بینی وضعیت آتی خود، راه عبور و گذار خود را از برنامه آینده خود طراحی کرده اند. برنامه ریزی مسیر آتی سازمان مضمون یکی از مستندات سازمان به عنوان طرح جامع می باشد که وضع فعلی و آتی و برنامه گذار سازمان را در آن نشان میدهند. ما با بیان الزامات طرح ریزی راهبردی و طرح جامع، به ریشه یابی هر یک از موضوعات پرداخته و همچنین ابزارهایی را نیز درجهت بیان موضوع در سازمان اشاره کنیم. موضوعات شامل بیان طرح ریزی راهبردی معماری نرم افزاری و سخت افزاری، معرفی ماتریس زکمن، طرح پیش مهندسی فناوری اطلاعات، طرح اصلی، طرح اجرایی و نهایتا طرح جامع می باشد. و قدمهایی را که سازمان باید برای تهیه طرح راهبردی و طرح جامع طی کند را به شرح زیر تشریح می کنیم.