سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد ستایش نظر – دانشگاه صنعت آب و برق دانشکده مهندسی برق – گروه قدرت
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی برق – گروه قدرت

چکیده:

راه اندازی بازار برق ایران، مرحله مهمی ازتاریخ صنعت برق ایران است. این فرایند در واقع مرحله ای اجرایی تجدید ساختار صنعت برق ایران در سطوح تولید و انتقال بوده و امکان اجرای خصوصی سازی در صنعت برق را به همراه تجدیدساختار عمودی آن به وجود می آورد. یکی از بارزترین ویژگیهای این تحول، ایجاد بازار برق رقابتی عمده فروشی است که راه را برای قیمت گذاری منطقی کالای برق به همراه ایجاد اطمیناندر سرمایه گذاری و نیز ارتقاء بهره وری باز می کند. اکنون پس از بیش از سه سال این بزارا نیازهایی ضروری در حوزه کارکرد بلند مدت و کوتاه مدت بازار برق مشهود می باشد. یکی از این نیازها ایجاد فرایندهایی در جهت حفظ و افزایش حاشیه امنیت سیستم در شرایط جدید عملکرد است. یک نمونه از ابزارهای افزایش حاشیه امنیت سیستم استفادهاز بارهای قطع پذیر است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا در حد مقدورات یک مقاله به ارائه نتایج پروژه هایی که در این زمینه انجام شده است بپردازیم.