سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدیه هنرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتتهران
داود کریم زادگان مقدم – استادیار دانشگاه پیام نور
یحیی زارع مهرجردی – دانشگاه یزد عضو هیئت علمی

چکیده:

رشد سریع صنعت توریسم وهمچنین محیط بسیار رقابتی این صنعت بنگاه های توریسم را مجبور به جستجوی راه هایی برای افزایش مزایای رقابتی شان نموده است با توجه به پیچیدگی زنجیره تامین درصنعت توریسم از لحاظ تعداد بنگاه های مشارکت کننده در ارایه خدمات و همچنین پیچیدگی پکیج محصول توریسم مدیریت موثر و کارامد زنجیره تامین می تواند به عنوان یک استراتژی برای بنگاه های توریسم مطرح شود تا از طریق آن قدرت رقابتی شان را افزایش دهند کاربرد تکنولوژی RFID درصنایع مختلف پیوسته درحال افزایش است و بسیاری از سازمان ها از پتانسیل های بالقوه آن درمدیریت زنجیره تامین بهره برده اند توجه به ویژگی های خاص زنجیره تامین صنعت توریسم و همچنین اهمیت نحوه ارایه خدمات از لحاظ سرعت و کیفیت به مشتریان این صنعت همگی نشان دهنده فرصت های بالقوه استفاده از RFID درزنجیره تامین این صنعت است دراین مقاله درابتدا موارد استفاده از تکنولوژی RFID درزنجیره های تامین صنایع مختلف بیان میشود نحوه کاربرد و تحقیق برروی مزایای استفاده از تکنولوژی RFID درهتلها موزه ها و رستوران ها به عنوان سه حلقه مهم مشارکت کننده در ارایه خدماتدرزنجیره تامین صنعت توریسم مورد بحث قرارمیگیرد و سرانجام پیشنهادمدل بهبودمدیریت زنجیره تامین صنعت توریسم با استفاده از تکنولوژی RFID ارایه می گردد.