سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمود دهقان – دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات گروه عمران یزد ایران
حمیدرضا افتخاری – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:
این مقاله مدلی برای اصلاح قانون فعلی ارزیابی کیفی مناقصهگران در مناقصات دولتی پیشنهاد می دهد. روش پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کارفرمایان در انتخاب پیمانکاران اصلح از بین گزینه های مختلف کمک خواهد کرد و به آنها این اطمینان را میدهد که نظر همه تصمیم گیران و معیارهای موثر به درستی و با منطق فازی در تصمیم گیری لحاظ شده است. با توجه به اینکه داده های مسئله تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی کیفی فازی هستند با به کار گیری این مدل بر مشکلات قانون فعلی که مبنای آن فرموله کردن مسائل غیر قطعی با منطق ریاضی کلاسیک است غلبه شده است. قابلیت های این مدل در ادامه با استفاده از مثالی شرح داده شده است