سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود فرزادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، ک
جعفر محمودی – دکترای مهندسی صنایع، استاد دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

سیستم اطلاعاتی کیفیت سیستمی است که برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کیفیت و استخراج و به اشتراک گذاری اطلاعات کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد. محققان مختلف برای بررسی سیستم اطلاعات کیفیت ازمدلهای مختلفی استفاده نموده اند. مدلهای سلسله مراتبی کیفیت از جمله مدلهایی می باشد که محققان مختلف برای بررسی سیستم اطلاعاتی کیفیت استفاده نموده اند. در این مقاله با بررسی مدلهای سلسله مراتبی ارایه شده در زمینه سیستم اطلاعاتی کیفیت یک مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی کیفیت توسعه داده شده است. این مدل با پشتیبانی از چهار فرایند طرح ریزی کیفیت، پایش و اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود سطوح مختلف اطلاعاتی در سازمان را در شش حوزه مواد، محصول، فرایند، سازمان مشتری و تامین کنندگان مورد توجه قرار داده و ایجاد دیدی یکپارچه از سطوح مختلف اطلاعات کیفیت را در سازمان امکان پذیر می نماید.