سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ذوالفقاری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الناز پیغاله – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی عم

چکیده:

در این مقاله آتش سوزی پس از زلزله به عنوان یک خطر ثانویه پدیده زلزله مطرح و اهمیت بررسی آن برای شهر تهران تبیین شده است و سپس با مروری بر کارهای گذشته در مدلسازی این پدیده به بیان مدل کامل آن و عوامل موثر در وقوع آن پرداخته شده است. سپس مدلی ساده تر را با توجه به اطلاعات در دسترس که برای شهر تهران به صورت بومی تهیه شده است را با جزییات تشریح شده است. آتش سوزی پس از زلزله در کشورهای آمریکا و ژاپن خسارات بسیاری را برجای گذاشته و به علت اینکه شهر تهران شهری با لرزه خیزی بالا و بافت ساختمانی فرسوده و متراکم و به
علاوه دارای شبکه گاز رسانی پر فشار است لذا شهری مستعد برای ایجاد آتش سوزی پس از زلزله است . یک مدل کامل آتش سوزی پس از زلزله شامل اجزاء: وقوع زلزله ، اشتعال ، کشف ، گزارش ، پاسخ ، گسترش و اطفاء می باشد . مدل بیان شده در این مقاله قابلیت مدلسازی تمامی عناصر فوق بر اساس اطلاعات جغرافیایی را داشته و مدل اشتعال آن از حیث در نظر گرفتن منحنی های آسیب پذیری سازه ای و معادلات واژگونی منحصر به فرد است . در مدلسازی گسترش از مدل سلولی استفاده شده است.