سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد بزرگیان – مدیرعامل موسسه توسعه فرهنگ مشارکت
سیدسعید موسویان – مشاور مدیرعامل و مجری نظام پیشنهادها

چکیده:

از آنجائیکه که استقرار نظام پیشنهادها در چندین مرحله و در طی چند سال می بایستی تحقق یابد ، لذا به تناسب سالهای سپری شده از زمان استقرار، ارزش گذاری برای پیشنهادها نیز متفاوت بوده و در سالهای اولیه چه جنبه هایی از آن مورد تاکید قرار می گیرد که در سالهای بعد اهمیت آن کاهش و نظام ارزشیابی پیشنهادها به سمت اثرات اقتصادی و کیفی سوق پیدا می کند. با شناخت ارزش های نهفته در یک پیشنهاد، هیچگاه یک پیشنهاد بدون تقدیر و بدون ارزش تلقی نگردیده و همواره مشمول پاداش خواهد بود . در این مقاله ارزش و بهایی که یک پیشنهاد رد شده در سازمان ایجاد می کند، مورد تاکید قرار گرفته و جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد