سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک خردمند – کارشناسی ارشد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
محسن هدایتی – مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور رساب کاوان

چکیده:

دراین مقاله با توجه به اهمیت لحاظ کردن گسلهای پی سنگی فاقد گسلش سطحی در اطلاعات پایه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه و نیز اهمیت بررسی عمق پی سنگ و ستبرای پوشش رسوبی در بررسی رابطه عمق زمین لرزه ها با گسترش شدت تخریب حاصل از امواج سطحی پیشنهاد گردیده است که از دو پارامتر یاد شده با نگرشی ویژه بر مباحث site effect , near fault استفاده شود. همچنین بهره گیری از بررسی های انجام شده پیرامون وضعیت تنش و انرژی آزاد شده در اثر رویداد زمین لرزه نیز از جمله ابزارهای مناسب در ارائه چشم اندازهای آتی خطر زمین لرزه در مناطق مختلف کشور معرفی گردیده است که استفاده از آن بعنوان سومین پارامتر مهم در نیل به تدقیق نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران آیین نامه ۲۸۰۰ توصیه گردیده است.