سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

بتن امروزه به عنوان یک مصالح ساختمانی مهم در ساخت و ساز بسیاری از سازه ها در نقاط مختلف بویژه در محیطهای شدید در خورنده بتن و فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. همزمان با تحولات شگرف در ساخت بتن های مختلف و با مقاومت زیاد امروزه توجه خاصی به مساله دوام بتن معطوف شده است. علت این گرایش خرابیهای مختلف در پاره ای از سازه های بتنی بویژه در مناطق بسیار خورنده و دریایی بوده است که گاه بسیار زودتر از عمر مفید پیش بینی شده این سازه ها اتفاق افتاده است. با اینهمه هنوز در کمتر دستورالعمل و مشخصه ای می توان پارامترهای دوام در طراحی را مشاهده کرد. در نظرگیری پارامترهای دوام در طراحی و نیز در طرح بتن نه تنها بر اساس مقاومت مشخصه بلکه بر اساس دوام امروزه یک ضرورت است. در مقاله اخیر پیشنهاد چگونگی در نظرگیری پارامتر دوام در طرح بتن بویژه برای مناطق شدیدا مخرب برای بتن مسلح آورده شده است. در این پیشنهاد محیطهایی با کلربد فراوان که منجر به خوردگی آرماتور در بتن می شود و محیطهایی با پدیده یخ زدن و آب شدن مورد نظر قرار گرفته اند. دو عامل مهم پارامترهای محیطی و پارامترهای دوام بررسی گردیده و با پیشنهاد عوامل موثر در هریک از دومورد فوق و وزن دادن به این عوامل سعی شده است. تا دوام لازم سازه بتنی مسلح برای عمر مفید پیش بینی شده تامین گردیده و در طراحی به عنوان یک عامل اصلی در نظر گرفته شود.