سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – کارشناسى ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه تربیت مدرس – سازمان حمل و نق
علیرضا میرمحمد صادقى – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
محمدحسین صبحیه – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهندسى ارزش از جمله راهکارهایی است که امروزه در بسیارى از پروژه هاى عمرانى کشور به منظور کاهش هزینه ها و یا زمان اجراى پروژه ها در حال بکارگیرى میباشد. متاسفانه در بعضى از موارد این تکنیک با نیازها، خصوصیات و محدودیت هاى پروژه هاى عمرانى هماهنگ نبوده و قادر به برطرف نمودن مشکلات آنها نبوده و حتى در برخى موارد مسایل جدیدى را گریبان گیر پروژه ها مینماید. در این مقاله گزینه هاى استراتژیک براى بهینه سازى مهندسى ارزش با استفاده از رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر جهت رفع این مشکلات تعیین خواهد شد. براى این منظور با استفاده از فرایند برنامه ریزى استراتژیک، ابتدا به آنالیز SWOT مهندسى ارزش در بکارگیرى در پروژه هاى عمرانى کشور پرداخته و سپس به کمک مطالعه میدانى و کتابخانها ى، بهترین و مناسبت رین گزینه هاى ممکن که قادر خواهد بود کارایی مهندسى ارزش را در پروژه هاى عمرانى افزایش دهد، تعییین خواهد شد.