سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – کارشناس ارشد آبیاری – سازمان آب و برق خوزستان
لیلا نوذریان – کارشناس ارشد آبیاری – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

روابط دبی آب – دبی رسوب بار معلق جهت محاسبه بار رسوبی در رودخانه و مخازن سدها، مباحث هیدرولیک جریان آب و رسوب، مدلهای ریاضی و مورفولوژی استفاده می شوند. بالا بردن دقت این روابط می تواند در بهبود شبیه سازی پدیده های انتقال رسوب موثر باشد. هدف این تحقیق ضمن ارزیابی این روابط، نقاط ضعف آنها را تبیین نموده و یک روش اصلاحی آماری ارائه می دهد. روش پیشنهادی مبتنی بر اصول آماری ساده است که در یک سطح احتمالاتی دامنه ای برای ضرایب رگرسیونی در نظر می گیرد. دامنه بالای ضرایب، شاخص نسبت اختلاف بار رسوب محاسباتی و مشاهداتی را به میزان قابل توجهی بهبود داده است.