سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتو
مهدی بیگدلی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتو

چکیده:

در این مقاله جعبه سیاه جهت تحلیل حالت گذرای ترانسفورماتور های توزیع پیشنهاد شده است. مدل مربوطه قادر است مشخصه های امپدانسی و یا ادمیتانسی دیده شده از پایانه های ترانسفورماتور را تحت شرایط مختلف اتصالات پایانه ها تا حوزه فرکانسی تقریبا ۱/۳MHz نشان دهد. همچنین این مدل در نمایش مشخصه موج انتقالی به طرف مصرف کننده دارای توانایی خوبی است. جهت بررسی میزان اعتبار و دقت مدل پیشنهادی، یک ترانسفورماتور توزیع ۶۳۰۰/۴۳۰V , 2500KVA مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. ابتدا آزمایشات لازم روی این ترانسفورماتور انجام شده و سپس به کمک نتایج اندازه گیری ها و اعمال روش تحلیل مدال ، پارامترهای مدل بدست آمده اند. مقایسه نتایج حاصل از مدل و اندازه گیری نشان می دهد که می توان مدل پیشنهادی را جهت مطالعات مختلف در شبکه های توزیع مورد استفاده قرار داد.