سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحجت سبزپوشان – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد آیت الهی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد توحیدخواه – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدل های تجربی سیستم های زیستی امروزه مورد توجه فراوان است . استفاده از مدل های تج ربی موجب کاهش تلفات حیوانات مورد آزمایش و ایجاد شرایط تکرارپذیری آزمایشات می گردد . سیستم های زیستی بسیار پیچیده اند و ارائه مدل ج امع و کامل برای آنها معمولا " امکان پذیر نیست، بنابراین سعی می شود به جای یک مدل جامع و کامل، از چندین مدل حتی الامکان ساده و به اندازه لازم پیچیده استفاده شود، بطوری که هر یک از آنها زاویه ای از زوایای پنهان سیستم را نمایان سازد . در این مقاله با استفاده از مدل ساده FHN2 و داده های تجربی معتبر، مدلی تجربی برای سلولعضله بطنی ارائه می نمائیم . این مدل قادر به بیان پدیده جبران در عضله بطنی است و دینامیک سیستم را از این زاویه به خوبی نمایان می سازد.