سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شمس ناتری – گیلان، رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی نساجی
مهدی حسن زاده –
اسماعیل خالقی – دانشگاه گیلان

چکیده:

در تولید نانو الیاف به کمک فرآیند الکتروریسی یک میدان الکتریکی بین محلول پلیمری و صفحه جمع کننده اعمال می گردد.خواص نانو الیاف به پارامترهای فرآیند الکتروریسی مانند ولتاژ اعمالی،غلظت پلیمر ، سرعت تغذیه و فاصله بین نازل و صفحه جمعکننده و غیره دارد. در این کار تحقیقاتی از رگراسیون چند جمله ای و مدل فازی برای بر قراری ارتباط بین قطر نانو الیاف پلیاکریلونیتریل و پارامترهای فرآیند الکتروریسی مانند ولتاژ اعمالی، غلظت پلیمر و فاصله بین نازل و صفحه جمع کننده استفاده گردید. نتایج حاصله حاکی از برتری تکنیک فازی نسبت به روش رگراسیون می باشد