سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا طاهری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله معادله ای ساده برای پیشگویی کشش سطحی آلکانها، آروماتیک ها و ترکیبات نفتنیک در محدوده نقطه انجماد تا نقطه بحرانی پیشنهادمی شود. معادله به شکل زیر می باشد:
[معادله در متن اصلی]
که // کشش سطحی بی بعد کاهید، L*(s) و L*(l) گرمای نهان تبخیر بی بعد کاهیده بوده، N,Aاعداد ثابتی هستند . کارایی مدل برای تعداد زیادی ماده در محدوده دمائی گسترده آزمایش شده است. درصد خطا در پیشگویی کشش سطحی بشرطی که ۰٫۰۳<e=(Tc-T)/Tc<0. 55 باشد درمحدوده -۳/۹ الی ۹% می باشد.