سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده جهاندیده – گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صمد جهاندیده – گروه بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزش
مهرداد عسکریان – گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پرویز عبدالمالکی – گروه بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بیمارستان یکی ازمنابع تولید زباله در شهرها بوده که بخش اعظم مواد زاید تولیدی آن را زباله های مخاطره آمیز تشکیل می دهد، عدم توجه به کنترل زباله های بیمارستانی نه تنها سلامت بیماران و پرسنل بیمارستانی را به خطر می اندازد بلکه به طور غیر مستقیم اثر شدیدی بر روی سلامت انسان های خارج از بیمارستان داشته و موجب آلودگی محیط زیست می شود. طی سال ها نقش بیمارستان ها از (قرنطینه) بیماری های کشنده و بیماری های مسری گرفته تا یک موسسه اجتماعی مراقبت های پیشگیری، ارتقایی و درمانی ارایه می دهد و همچنین به عنوان مرکز آموزش، تحقیق و تعلیم دگرگون شده است. در واقع عجیب به نظر می رسد بیمارستان هایی که تمهیداتی را برای آسایش بیماران فراهم می کنند خودشان منشا خطرات بهداشتی باشند. در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه و تاکید لازم در این باره انجام نگرفته است و اطلاعات موجود در زمینه ی مدیریت زباله تولیدی در بیمارستان های کشور ناچیز و ناکامل است. بنابراین پشگویی مقدار زباله تولیدی بیمارستان ها هدف اصلی ما جهت ارایه و انتخاب روشهای مختلف مدیریت زباله در مراحل نگهداری، جمع آوری، حمل و دفع آن ها در این پژوهش بود.در این مطالعه روش jacknife روی ۵۰ بیمارستان استان فارس برای توضیح عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی محور استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی محور بسیار نوید دهنده می باشد و ممکن است نقش مفیدی در مدیریت زباله بیمارستانی داشته باشد.