سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیل نظری –

چکیده:

اخیراً فرآیند اسمز معکوس(RO)برای نمک زدایی، بازیافت و استفاده مجدد از آب مورد توجه می‌باشد. اما مشکل گرفتگیهای معدنی و آلی برروی سطح ممبران در کاربرد اسمز معکوس (RO)برای تصفیه یا استفاده مجدد آب وفاضلاب وجود دارد. این مقاله به بررسی دوطرح نوین ایجاد لرزشدرغشاء( ویبره)و ایجاد چرخش درغشاء ((RO)چرخشی) که به روش فیزیکی باعث کاهش وحذف رسوبات از سیستمهای غشایی میشوند پرداخته و نتایج حاصل ازواحد پایلوت هر کدام نسبت سیستمهای غشایی معمول مقایسه می گردد، درسیستم غشا ء لرزشی دبی عبورمحلول اشباع سولفات کلسیم بین ۵ تا ۱۵ برابر سیستم crossflowبوده ،همچنین ایجاد ۱۸۰دور در دقیقه چرخش درغشاء باعث کاهش ۹۰درصدی رسوب سولفات کلسیم بر روی این غشاء میگردد. سپس روشها و مواد شیمیایی که جهت کاهش تشکیل رسوب بکار می روندومزایای اقتصادی و زیست محیطی حاصل از کاربرد صحیح این مواد شیمیایی همچون اسید ،آنتی اسکیل و… بررسی خواهند شد.