سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرزا شاهد ارشد – پزشک صنایع آبکاری ایران
شمسی علامی – پزشک، مرکز بهداشتی درمانی عظیم آباد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

آلودگی های زیست محیطی به خصوص آلودگی های ناشی از گرد و غبار مواد معدنی و فلزی و … که در محیط کارگران درصنایع معدنی و فلزی موجود است، عامل اصلی بیماریهای شایع بین این کارگران است. علاوه بر آن، در طول فرایندهای استخراج معدن گازهای (سمی) مختلفی متصاعد و باعث آلودگی هوای تنفسی کارگران معدن می شود و از این طریق سبب بروز بیماریهای مختلف می شود. اگرچه از طرف سازمان بهداشت صنعتی – حرفه ای به این موضوع توجه شده است، با وجود این، مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است و انجام یک تحقیق جدی ضروری است.
بدین منظور مطالعه ای تحقیقاتی در مناطق معدنی مختلف و همچنین در مراکز بهداشتی – درمانی وزارت معادن و فلزات ایران در موارد فوق به کمک تعداد زیادی از همکاران انجام شده است، که نشان می دهد بیشتر بیماریهای حرفه ای مربوط به صنایع معدنی و فلزی، قابل پیشگیری هستند.
در این راستا، اتخاذ تصمیمات کلینیکی مناسب توسط پزشک در مراکز بهداشتی – درمانی صنایع فلزی، اقدامات کنترلی مورد نیاز و اجرای موازین توصیخه شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی درمورد خطرات بیماریهای شغلی در صنایع معدنی و فلزی باید به عنوان اساس کار تحقیق و برنامه مورد نظر، مد نظر باشد.