سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عظیم ساحتی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

با گذشت زمان به تدریج با افزایش مصرف از منابع انرژی و کافی نبودن تولید و یا عدم هماهنگی تولید با عرضه ، هر چند بطور مقطعی هم باشد علائم بروز بحران در استفاده از منابع انرژی فسیلی به ظهور می رسد و با به نمایش در آمدن نوسانات چشمگیر در قیمت بالاخره علیرغم تلاش های دامنه دار برای خنثی سازی ، جوامع بین المللی با پذیرش واقعیت ها تثبیت قیمتهای جدید را در عرصة عرضه و تقاضا میپذیرند .به نظر می رسد قیمت گذاری برای منابع انرژی تجدید ناپذیر شاید یکی از مشکلترین موضوعاتی باشد که هنوز به عّلت عدم تجزیه و تحلیل کافی و یا طفره رفتن از مسئولیت های مربوط به آن در بوتة فراموشی مانده و نسل حاضر بخاطر رفا ه طلبی ، با مصارف بی رویة از این منابع حقنسلهای آینده را بزیر سؤال برده است .