سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حاجی حسین زاده – رییس پژوهش و توسعه شرکت پایانه های نفتی ایران شرکت ملی نفت ایران تهران
مریم تمدنی – کارشناس پژوهش و توسعه شرکت پایانه های نفتی ایران شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

تجمع رسوبات حاصل از ذخیره سازی مواد نفتی که در کف مخازن از جمله معضلاتی است که صنعت نفت با آن روبروست. رسوب زدایی علاوه بر اینکه مستلزم صرف وقت و هزینه ای گزاف و خارج از سرویس بودن مخزن در زمان رسوب زدایی است می تواند سبب ایجاد آلودگی های زیست محیطی، خطرات ایمنی و بهداشت شغلی برای کارگران، از بین رفتن حجم زیادی از منابع هیدروکربنی و آسیب پوشش کف مخازن شود. به منظور رفع مشکل رسوبات، روش پیشگیری از تشکیل رسوب درمخازن به کمک سیستم SRJ، مورد بررسی قرار گرفت دراین روش فراورده های نفتی با استفاده از یک پمپ داخل مخزن مکش شده و با فشار بالاتر از طریق یک نازل دوار به داخل مخزن هدایت می گردد به منظور بررسی نتایج، این سیستم برروی یک مخزن یک میلیون بشکه ای به قطر ۱۱۴ و ارتفاع ۱۷ متر و همچنین برروی یک مخزن پانصدهزار بشکه ای نصب و طی ۱۸ آزمایش میزان رسوب مخزن با مخزنی که به SRJ مجهز نشده بود مقایسه گردید نتایج آزمایش ها نشان دهنده کاهش ۷۰ و ۹۰ درصدی رسوبات به ترتیب در مخازن یک میلیون و پانصد هزار بشکه ای مورد آزمایش نسبت به مخزن شاهد طی مدت زمان ۱۸ ماه می باشد که نقش بسزایی در کاهش هزینه ها دارد.