سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا تاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر
کوروش شهریار – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی افسری نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شکست ناگهانی سنگ اطراف منطقه حفاری شده در معادن زیر زمینی و تونلهای سنگی که معمولا در نقاط پر تنش و با عمق زیاد نسبت به سطح زمین اتفاق می افتد، انفجار سنگ نامیده می شود. بر اثر شکست انفجاری سنگ که همراه با آزاد شدن آنی انرژی کرنشی ذخیره شده است، سنگ بصورت قطعات کوچک و بزرگ به اطراف پراکنده شده و در اثر برخورد بهانسان و یا تجهیزات باعث آسییب آنها می شود. در این مقاله موضوع احتمال وقوع پدیده انفجار سنگ در تونل چشمه لنگان بررسی شده است. تونل مزبور قسمتی از پروژه انتقال آب به سد زاینده رود است که در منطقه کوه سفید، عمق آن به ۱۱۰۰ متر می رسد. شناسایی شاخص های ارزیابی پتانسیل تخریبی و متعاقبا تخمین شدن خسارت حاصل از این پدیده و ارائه سیستم مناسب و ایمن در این پژوهش در نظر گرفته شده است. و با توجه به گسترش روز افزون تونلکاری در عمق انفجار سنگ بعنوان یک خطر احتمالی بیان شده است.