سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد الفت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
رضا مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
حسن نحوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی غیور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله روشهای مختلف شبیه سازی پدیده چتردرفرآیند نورد ورق بررسی شده است. تعریف چتر، انواع آن، محدوده فرکانسی و علت وقوع هر نوع توضیح داده شده و مهمترین راههای مقابله یا پیشگیری هر یک فهرست شده است.در ادامه انواع مدلهای ارائه شده برای پیشگویی چتر بیان شده است. در این مدلها دو بخش اساسی شامل تحلیل قفسه نورد واجزا آن وتحلیل فرآیند نورد مورد توجه است که در هر قسمت خصوصیات فیزیکی ، درجات آزادی, معایب ومزایا ونتایج حاصله از بکارگیری هر یک از مدلها بیان شده است .در بخش تحلیل فرایند ، مدلهای استاتیکی، شبه استاتیکی ودینامیکی مورد بحث قرارگرفته اند. در نهایت مهمترین عوامل ایجاد چتر ومحرکهای اولیه این پدیده در محدوده های فرکانسی مختلف ارائه شده اند.