سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرزا شاهد ارشد – دانشگاه علوم پزشکی تهران
شمسی علامی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

ارزیابی های به عمل آمده درباره بیماری های شغلی ناشی از هوای آلوده، منجر به آن شد که سازمان بهداشت جهانی، جداولی را تحت عنوان "موازین بهداشتی توصیه شده در مورد خطرات بیماریهای شغلی که به اختصار RHBL نامیده می شود تنظیم و منتشر نماید. در این جداول به نحوه عملکرد عناصر زیانبار در بدن، سیستم یا دستگاههایی از بدن که مستعد ابتلا به بیماری می باشند، میزان تراکم سموم در بدن و نیز میزان دفع آنها توجه خاصی مبذول گردیده است.
با انجام آزمایش روی حیوانات می توان گستره میزان سمی بودن عناصر مورد نظر و نیز حداقل مقدار کشندگی این سموم را مشخص نمود. مطالعات و بررسی های عینی بر روی انسانها نیز ابزار ارزشمندی جهت تعیین RHBL محسوب می گردد ولی دارای محدودیت هایی است. آزمونهایی که سبب درک رابطه بین آزمایشهای حیوانی و شواهد انسانی می شود، توانایی کمک به تعیین RHBL برای ترکیبات نوین صنعتی را دارد.
کاربردهای صنعتی این گونه اندازه گیری ها شامل موارد زیر است:
– اجرای اقدامات مشخص در شیوه های کنترل و پیشگیری
– اجرای اقدامات مشخص در شیوه های کنترل و پیشگیری
– طراحی سیستمهای تهویه کارآمد و جایگزینی عناصری که کمتر سمی هستند
– اتخاذ تصمیمات مکفی کلینیکی
در این راستا، محدودیت ها و ملاحظات ضروری توضیح داده شده اند و چنین نتیجه گیری شده که انتشار جدولهای RHBL در مورد صنایع ضرورت داته و می باید عوامل متغیر زیست محیطی و فیزیکی در قالب این جدولها مدنظر قرار گیرد.