سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین جباری بیرامی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC
فریبا بخشیان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC

چکیده:

در دورانی که غرب دستخوش تاخت وتاز بیماریها و همه گیریهایی مثل طاعون ، آبله ، سل و جذام بود و معالجات پزشکی تحت سلطه خرافات و تعصبات قرا گرفته(قرون وسطی) بود، رشیدالدین فضل الله همدانی، بزرگترین مجتمع علمی – آموزشی جهان را در تبریز برپا نمود که بعد از گذشت قرنها هنوز هم یافتن نظیری برای آن مشکل است. این بنیاد خیریه بسیار بزرگ از ۳ بخش عمده ربع رشیدی، ربض رشیدی و شهرستان رشیدی تشکیل شده بود. مرجع و منبع اصلی اطلاعات ، وقفنامه ای است که با خط خود موسس، نوشته شده است و در کتابخانه های معتبر سرتاسر کشور، موجود است. شیخ هدف از تاسیس ربع رشیدی را انجام اعمال صالحه (خیر جاریه یا وقف) دانسته است. مدیریت ربع رشیدی در موارد زیر بسیار قابل توجه و آموزنده می باشد: شرایط طبیب ومتعلّم ،طبابت تمام کسان ساکن در ربع رشیدی، باز کردن در دارالشفاء در روزهای دوشنبه و پنج شنبه بر روی همگان، همکاری طبیب و داروساز ، نسخ هنویسی بر روی کاغذ، درمان و مراقبت در منزل توسط پزشک، درمان رایگان تعیین بودجه جهت تجهیز و تکفین وفا تیافتگان فقیر.تعیین دقیق مواجب کارکنان تأمین آب بهداشتی و بعضا لوله کشی و حمام ،بیمه افراد و اموال و بازنشستگی، کاربرد مفاهیم امروزی نظیر: – Full time- Paper- Sandwich Courses- Sciences-Academic ExchangeLibrary و کنفرانس و سمینار و . . ،جلب ۵۰ پزشک از مصر، شام و هندوچین و…. ،جداسازی بیماران معمولی از عفونی ،تعیین دقیق کمیت دانشجو برای هر استاد و بین المللی بودن مجتمع وقفی ربع رشیدی ،آموزش ۷۰۰۰ نفردانشجو از ملی تهای گوناگون،اتکا بر درآمدهای پایدار وقف عناوین مذکور نبوغ و پیشرفت علمی آن مرکز و بانی آن را بیش از پیش روشن والگویی را برای اندیشمندان و سیاستگذاران و بویژه خیرین امروزی برای احیای هر چه بیشتر این سنت خیریه فراهم می آورد.