سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید مسلمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی نفت – دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی –
اکبر حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی وسنک‌شناسی رسوبی – دانش به تهران

چکیده:

بیش از ۲۰ سال از اندازه‌گیری سرعت موج تراکمی توسط ابزارهای چاه نگاری با استفاده از دو گیرنده می‌گذرد. امروز تکنیک‌های چاه نگاری قادر به کسب اطلاعات بیشتر موجود در شکل موج صوتی هستند و امکان اندازه‌گیری سرعت و تضعیف امواج برشی و استونلی ممکن شده است. از اندازه‌گیری سرعت موج برشی در چاه به طور مؤثر می‌توان برای تشخیص لیتولوژی و سیال، تعیین تخلخل، اندازه‌گیری ویژگی‌های کشسان و غیرکشسان و نیز لرزه نگاری برشی استفاده کرد. در این مقاله کاربرد امواج برشی و تراکمی برای تعیین تازه‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله نتایج ارزیابی کیفی تراوایی حاصل از کندشدگی امواج برشی و تخلخل از امواج تراکمی را توسط آخرین پیشرفت‌های موجود در زمینه پردازش در یک مخزن کربنات مورد تهدید قرار داده است. در اینجا دو بازده مخزنی با لیتولوژی متغیری از لایم استون، دولومیت و انیدریت ارائه شده است. واحد مخزنی اول دارای لیتولوژی متغیری از دولستون ، لایم استون و لایه های انیدریت است. واحد مخزنی دوم اساساً شامل دولومیت و لایه‌های انیدریت در قسمت بالا و لایم استون در بخش پایینی است. نتایج این مطالعه به طور واضح توانایی امواج برشی و تراکمی را برای پیش‌بینی بازی‌های تولیدی نشان می‌دهد.