سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر چوبدار – استادیارگروه تحقیقات هیدرومتئورولوژی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مجید زاهدی – استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شامل حوضه آبریز آجی‌چای می‌باشد که در قسمت شرقی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بین طولهای َ۵۲ ۴۷°و َ۳۲ ۴۵°شرقی و عرضهای َ۳۰ ۳۸°وَ۳۶ ۳۷°شمالی قرار گرفته است. در این تحقیق ایستگاه سینوپتیک و جو بالای تبریز که تنها ایستگاه از نوع خود در منطقه می‌باشد انتخاب شده است. داده‌های تحقیق را ۱۷ فاکتور اقلیمی سطح زمین و سطوح فوقانی جو ثبت شده در این ایستگاه در ۷۱ روز وقوع سیل در منطقه که بیان‌کننده خصوصیات سیستم‌های کم‌فشار و ناپایداری‌های محلی از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۲ هستند تشکیل داده‌اند. در روش تحقیق، خصوصیات جوی روزهای قید شده به عنوان حداقل شرایط ایجاد سیل برای مقایسه خصوصیات جوی روزهای دیگر، مبنای مقایسه قرار داده شده‌اند. حاصل این تحقیق تهیه نرم‌افزار پیش‌بینی سیل می‌باشد که توانسته است ۷ مورد از ۱۵ مورد سیل اتفاق افتاده در منطقه را در سال ۱۳۸۳ پیش‌بینی نماید.