سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی بیداری – عضو هیات علمی طب اورژانس دانشکده علوم پزشکی ایران
مهشید پناهی – پزشک عمومی
لیلا جمالی – پزشک عمومی
اشکان طیب زاده – دستیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

بیماری قلبی از شایعترین علل مرگ و میر در سراسر دنیا می باشد و عدم تشخیص صحیح در بیماران پر خطر که با انفارکتوس میوکارد از بخش اورژانس مرخص می شوند می تواند منجربه عوارض وخیم شود.
اهداف:
این مطالعه به منظور تعیین عوامل بالینی خطر در بروز پیامدهای نامطلوب از جمله آنفارکتوس میوکارد، آنژیو پلاستس ، بای پاس عروق کرونر(CABG) و مرگ در بیماران با شکایت درد قفسه سینه در طی مدت ۶ روز پس از ترخیص آنان از یک دپارتمان آموزشی-تخصصی اورژانس انجام گرفت.
روش کار:
در این مطالعه آینده نگری تمامی بیماران بزرگتر از ۱۸ سال که با گله و شکایت درد قفسه سینه غیر تروماتیک به بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسوا اکرم (ص)درتهران از تاریخ مراجعه نموده و در طی کمتر از ۲۴ ساعت مرخص شده بودند تحتبررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی یک فرم "آنالیز خطر در قفسه سینه" برای هر یک از بیماران پر شده بود. ۶۰ روز پس از ترخیص ، با تمام بیمارانی که فرم آنالیز خطر در قفسه سینه در مورد آنها تکمیل شده بود جهت تعیین وضعیت بالینی تماس گرفته شد.
نتایج:
در مجموع امکان کسب اطلاع از ۵۰۰ بیمار که وارد مطالعه گردیدند، ۶۰ روز پس از ترخیص آنان فذاهم گردید. تنها ۹ بیمار دچار پیامدهای نامطلوب شده بودند که از بین آنها ۱ نفر به علت بیماری قلبی – عروقی جان سپرده بود. ۲ نفر به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شده بودند، ۱ بیمار تحت جراحی CABG و ۵ نفر نیز تحت آنژیوپلاستس کرونر قرار گرفته بودند.
نتیجه گیری:
در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس با شکایت درد قفسهسینه که بدون انجام تست ورزش مرخص شده بودند، احتمال بروز عوارض خطیر و مرگ در طی ۶۰ روز پس از ترخیص پایین بوده است.