سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود پردازی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – شرکت جها نپ یسامان
محمدتقی ایزدی – دکترای خاک و پی – شرکت جها نپ یسامان

چکیده:

یکی از مشکلات احداث پی ساز ه ها در مجتمع پتروشیمی ب ندر امام واقغ در جنوب غرب ایران وجود لای ه های خاک سست با مقاومت باربری کم و قابلیت نشست پذیری زیاد م یباشد. ضخامت لای ههای سست که عمدتأ از لای رسی، رس و بعضأ ماسه ریزدانه تشکیل شده، در نقاط مختلف از ١٨ الی ٢٦ متر تغییر م ی نماید. تا سال ١٣٧٥ جهت انتقال بار ساز هها به لایه های مقاوم زمین، عمدتأ از شمع های پیش ساخته فلزی و یا بتنی استفاده می گردید. از این تاریخ استفاده از روش های جایگزین به منظور کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این روش ها پی شبارگذاری با استفاده از زهک شهای عمودی میباشد.